≡ Menu

Bảng giá căn hộ Sunrise City

Vị trí:

23 - 25 - 27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7

Loại hình:

Căn hộ, văn phòng

Giá:

Từ 1,8 tỷ

Diện tích từ:

53m2

SUNRISE CITY SOUTH

[GIÁ CHƯA TRỪ CHIẾT KHẤU VÀ KHUYẾN MÃI]

SUNRISE CITY SOUTH BẢNG GIÁ V1 [CHƯA VAT]

 • [Đang giao nhà] giá từ 42.5tr – 47tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 128m2 – 138m2

SUNRISE CITY SOUTH BẢNG GIÁ V2 [CHƯA VAT]

 • [Đã giao nhà] giá từ 43tr – 48tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 105m2 – 163m2

SUNRISE CITY SOUTH BẢNG GIÁ V3 [CHƯA VAT]

 • [Đã giao nhà] giá từ 43tr – 48tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 105m2 – 163m2 (chỉ còn vài căn)

SUNRISE CITY SOUTH BẢNG GIÁ V4 [CHƯA VAT]

 • [Đang giao nhà] giá từ 41.9tr – 49tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 60m2 – 95m2 – 106m2

SUNRISE CITY SOUTH BẢNG GIÁ V5 [CHƯA VAT]

 • [Đã giao nhà] giá từ 44tr – 45tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 102m2 (chỉ còn vài căn)

SUNRISE CITY SOUTH BẢNG GIÁ V6 [CHƯA VAT]

 • [Đã giao nhà] giá từ 46tr – 47tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 139m2 (chỉ còn vài căn)

SUNRISE CITY SOUTH CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MỚI

 

SUNRISE CITY CENTRAL

[GIÁ CHƯA TRỪ CHIẾT KHẤU VÀ KHUYẾN MÃI]

SUNRISE CITY CENTRAL BẢNG GIÁ W1 [CHƯA VAT]

 • [2015 giao nhà] giá từ 36tr – 39tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 99m2 – 120m2 – 147m2

SUNRISE CITY CENTRAL BẢNG GIÁ W2 [CHƯA VAT

 • [2015 giao nhà] giá từ 35tr – 38tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 76m2 – 99m2

SUNRISE CITY CENTRAL BẢNG GIÁ W3 [CHƯA VAT]

 • [2015 giao nhà] giá từ 35tr – 38tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 76m2 – 99m2

SUNRISE CITY CENTRAL BẢNG GIÁ W4 [CHƯA VAT]

 • [2015 giao nhà] giá từ 36tr – 39tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 99m2 – 120m2 – 147m2

 

SUNRISE CITY NORTH

[GIÁ CHƯA TRỪ CHIẾT KHẤU VÀ KHUYẾN MÃI]

SUNRISE CITY NORTH BẢNG GIÁ X1 [CHƯA VAT]

 • [12/2015 giao nhà] giá từ 25tr – 35tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 54m2 – 57m2 – 77m2 – 112m2 – 124m2

SUNRISE CITY NORTH BẢNG GIÁ X2 [CHƯA VAT]

 • [12/2015 giao nhà] giá từ 28tr – 32tr/m2 tùy tầng cao và view, Diện tích còn 55m2 – 65m2 – 97m2 – 109m2 – 123m2

Liên hệ nhanh