Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Mặt bằng căn hộ The Sun Avenue

Mặt bằng căn hộ The Sun Avenue

Căn hộ The Sun Avenue được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, thoáng mát, hài hòa với tự nhiên. Các căn hộ được thiết kế hợp lý, tối ưu hóa diện tích sử dụng nhưng vẫn bảo đảm sự tiện nghi và riêng tư, thích hợp cho nhu cầu để ở hoặc đầu tư cho thuê.

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng tổng quát The Sun Avenue

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng điển hình tháp 1 – 2 – 3- 4 -5 The Sun Avenue

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng căn hộ tháp 1 – 2 – 3- 4 -5 The Sun Avenue

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng điển hình tháp 6 – 7 The Sun Avenue

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng căn hộ tháp 6 – 7 The Sun Avenue

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng căn hộ The Sun Avenue  1 phòng ngủ diện tích 55,8 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng căn hộ The Sun Avenue 2 phòng ngủ diện tích 72,8 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng căn hộ The Sun Avenue 2 phòng ngủ diện tích 75,5 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng căn hộ The Sun Avenue 3 phòng ngủ diện tích 89,6 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng căn hộ The Sun Avenue 3 phòng ngủ diện tích 108,8 m2

Mặt bằng The Sun Avenue tháp 1 – 2 – 3 – 4 – 5

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng tổng quát tháp 2-4-5mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 1 phòng ngủ tháp 2-4-5 diện tích 55,80 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 2 phòng ngủ tháp 2-4-5 diện tích 72,80 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 2 phòng ngủ tháp 2-4-5 diện tích 75,53 m2 mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 2 phòng ngủ tháp 2-4-5 diện tích 75,53 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 2 phòng ngủ tháp 2-4-5 diện tích 89,61 m2mặt bằng the sun avenueMặt bằng The Sun Avenue 3 phòng ngủ tháp 2-4-5 diện tích 95,79 m2     mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 3 phòng ngủ tháp 2-4-5 diện tích 108,81 m2

Mặt bằng The Sun Avenue tháp 6

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue tháp 6 mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 1 phòng ngủ tháp 6 diện tích 55,95 m2 mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 2 phòng ngủ tháp 6 diện tích 75,69 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 2 phòng ngủ tháp 6 diện tích 75,82 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 2 phòng ngủ tháp 6 diện tích 79,21 m2   mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 3 phòng ngủ tháp 6 diện tích 86,60 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 3 phòng ngủ tháp 6 diện tích 105,34 m2

Mặt bằng The Sun Avenue tháp 7

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue tháp 7

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 1 phòng ngủ tháp 6 diện tích 55,95 m2mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 3 phòng ngủ tháp 6 diện tích 75,82 m2

 mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 2 phòng ngủ tháp 7 diện tích 79,21 m2  mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 3 phòng ngủ tháp 7 diện tích 86,60 m2

mặt bằng the sun avenue

Mặt bằng The Sun Avenue 3 phòng ngủ tháp 7 diện tích 105,34 m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *