≡ Menu

Chính sách bán hàng River Gate

RiverGate 1 phòng ngủ

Căn số 1: với diện tích 56,8 m2 2,77 – 2,87 tỷ/căn

RiverGate 2 phòng ngủ

Căn số 5,6,7,8: với diện tích 75,48 m2 3,54 – 3,74 tỷ/căn

Căn số 2,11: 2 phòng ngủ với diện tích 75,53 m2 3,41 – 3,56 tỷ/căn

RiverGate 3 phòng ngủ

Căn số 9 & 10: 3 phòng ngủ với diện tích 95,9 m2 4,31 – 4,88 tỷ/căn

Căn số 3,4: 1 phòng ngủ với diện tích 114,24 m2 5,21 – 5,84 tỷ/căn

  1. Lịch thanh toán tiêu chuẩn (PA1):

 

Đợt Ngày thanh toán Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
01 Ký HĐ 10% Thi công cọc, móng, hầm, sàn tầng trệt
02 15/01/2015 10%
03 15/03/2015 5%
04 15/05/2015 5%
05 15/07/2015 5%
06 15/09/2015 5%
07 15/11/2015 5%
08 15/01/2016 5%
09 15/03/2016 5% Thi công phần thân
10 15/05/2016 5%
11 15/07/2016 5%
12 15/09/2016 5%
13 15/11/2016 5%
14 15/01/2017 5%
15 15/03/2017 5%  Thi công phần hoàn thiện
16 15/05/2017 5%
17 15/07/2017 5%
 □9  Tháng 08/2017  4% Giao nhà thô, KH thanh toán 2% PBT + VAT của 1% đợtcuối ngay khi nhận nhà
Đợt cuối Nhận GCNQSHNƠ 1% Tính trên giá HĐ không gồm VAT
Tổng cộng 100%

 

  1. Thanh toán rút ngắn:

 

Đợt Ngày thanh toán PA2 PA3 PA4 PA5 Ghi chú
01 Ký HĐ 35% 50% 70% 99% Thi công cọc, móng, hầm, sàn tầng trệt
02 15/01/2015 5% 5% 2.5%
03 15/03/2015 5% 5% 2.5%
04 15/05/2015 5% 5% 2.5%
05 15/07/2015 5% 5% 2.5%
06 15/09/2015 5% 5% 2.5%
07 15/11/2015 5% 5% 2.5%
08 15/01/2016 5% 2.5% 2.5%
09 15/03/2016 5% 2.5% 2.5% Thi công phần thân
10 15/05/2016 2.5% 2.5% 2.5%
11 15/07/2016 2.5% 2.5% 2.5%
12 15/09/2016 2.5% 2.5% 2.5%
13 15/11/2016 2.5% 2.5%
□4 15/01/2017 2.5% 2.5%
15 15/03/2017 2.5%  Thi công phần hoàn thiện
16 15/05/2017 2.5%
17 15/07/2017 2.5%
 18  Tháng 08/2017  4%  1.5%  1.5% Giao nhà thô, KH thanh toán 2% PBT +VAT của 1% đợt cuối ngay khi nhận nhà
Đợt cuối Nhận □CNQSHNƠ 1% 1% 1% 1% Tính trên giá HĐ không gồm VAT
Ưu đãi 5% 9% 12% 15%