≡ Menu

Mặt bằng Officetel Orchard Garden

Mặt bằng văn phòng Officetel Orchard Garden được thiết kế dành cho văn phòng với các căn hộ office-tel tại tầng 2 và tầng 7 diện tích nhỏ từ 25 m2 – 49 m2.

mat-bang-can-ho-orchard-garden-3

Mặt bằng tầng Officetel Orchard Garden

can-ho-orchard-gardent-mb-officetel-dien-hinh

Mặt bằng điển hình lô Officetel Orchard Garden

top