≡ Menu
can_ho_mau_the_botanica-900x600 2,15 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-20.10 57m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,15 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-20.10 57m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,15 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
57 m2 2 PN 1 WC
Xem thêm
can_ho_mau_the_botanica-900x600 3,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-07.09 98m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 3,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-07.09 98m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 3,5 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
98 m2 3 PN 1 WC
Xem thêm
can_ho_mau_the_botanica_9-900x608 3,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB2-05.07 98m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 90% Giá 3,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB2-05.07 98m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 90% Giá 3,5 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
98 m2 3 PN 1 WC
Xem thêm
can_ho_mau_the_botanica_8-900x608 2,95 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-15.15 72m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 85% Giá 2,95 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-15.15 72m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 85% Giá 2,95 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
72 m2 2 PN 1 WC
Xem thêm
the-botanica-1-900x578 2,45 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-04.04 68m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,45 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-04.04 68m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,45 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
68 m2 2 PN 1 WC
Xem thêm
office-tel-the-botanica 2,4 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB2-04.05 72m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,4 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB2-04.05 72m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,4 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
72 m2 2 PN 1 WC
Xem thêm
can_ho_mau_the_botanica_7-900x631 2,25 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB2-11.06 57m2 1+1 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,25 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB2-11.06 57m2 1+1 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,25 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
57 m2 2 PN 1 WC
Xem thêm
can_ho_mau_the_botanica_8-900x608 2,15 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-11.05 56m2 1+1 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,15 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-11.05 56m2 1+1 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,15 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
56 m2 2 PN 1 WC
Xem thêm
can_ho_mau_the_botanica_9-900x608 2,15 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-07.01 56m2 1+1 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,15 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-07.01 56m2 1+1 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,15 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
56 m2 2 PN 1 WC
Xem thêm
can_ho_mau_the_botanica_8-900x608 1,9 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-04.08 56m2 1+1 Phòng ngủ Đã thanh toán 84% Giá 1,9 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ The Botanica TB1-04.08 56m2 1+1 Phòng ngủ Đã thanh toán 84% Giá 1,9 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
56 m2 2 PN 1 WC
Xem thêm
Trang 1 trên 212
top