≡ Menu
can-ho-mau-orcharrd-garden 4 4,4 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Orchard Garden OG-16.07 98m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 4,4 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Orchard Garden OG-16.07 98m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 4,4 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
98 m2 3 PN 2 WC
Xem thêm
can-ho-mau-orcharrd-garden 5 4 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Orchard Garden OG-12.06 94m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 4 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Orchard Garden OG-12.06 94m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 4 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
94 m2 3 PN 2 WC
Xem thêm
can-ho-mau-orcharrd-garden 6 3,8 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Orchard Garden OG-15.01 94m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 3,8 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Orchard Garden OG-15.01 94m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 3,8 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
94 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
can-ho-mau-orcharrd-garden1 4,2 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Orchard Garden OG-16.12A 94m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 4,2 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Orchard Garden OG-16.12A 94m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 4,2 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
94 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
can-ho-mau-orcharrd-garden3 3,05 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Orchard Garden OG-10.11 73m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 3,05 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Orchard Garden OG-10.11 73m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 3,05 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
73 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
top