≡ Menu
nha-mau-can-ho-wilton-tower1-900x546 2,37 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT1-05.09 68.14m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,312 Tỷ Giá 2,37 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT1-05.09 68.14m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,312 Tỷ Giá 2,37 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
68.14 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
20151130-wit.bt-loi-vao-sanh-can-ho-re03-920x614 2,8 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT2-21.08 68.14m2 2 Phòng ngủ Giá 2,8 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT2-21.08 68.14m2 2 Phòng ngủ Giá 2,8 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
68.14 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
nha-mau-can-ho-wilton-tower-2-900x562 4,2 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT2-15.10 97.91m2 3 Phòng ngủ Giá 4,2 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT2-15.10 97.91m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán Giá 4,2 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
97.91 m2 3 PN 2 WC
Xem thêm
nha-mau-can-ho-wilton-tower-2-900x562 2,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT1-21.07 68.14m2 2 Phòng ngủ Giá 2,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT1-21.07 68.14m2 2 Phòng ngủ Giá 2,5 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
68.14 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
20151130-wit.bt-ho-boi-re03-920x511 2,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT1-14.12A 68.14m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,448 Tỷ Giá 2,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT1-14.12A 68.14m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,448 Tỷ Giá 2,5 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
68.14 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
nha-mau-can-ho-wilton-tower-900x599 2,8 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT2-21.08 68,14 m2 2 Phòng ngủ Giá 2,8 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT2-21.08 68,14 m2 2 Phòng ngủ Giá 2,8 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
68.14 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
nha-mau-can-ho-wilton-tower-2-900x562 2,8 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT2-21.05 68.14m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,2863 Tỷ Giá 2,8 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT2-21.05 68.14m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,2863 Tỷ Giá 2,8 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
68.14 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
nha-mau-can-ho-wilton-tower-2-900x562 2,45 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT2-10.11 68.14m2 2 Phòng ngủ Giá 2,45 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT2-10.11 68.14m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán Giá 2,45 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
68.14 m2 2 PN 1 WC
Xem thêm
nha-mau-can-ho-wilton-tower1-900x546 3,36 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT1-21.05 92.39m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,904 Tỷ Giá 3,36 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT1-21.05 92.39m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,904 Tỷ Giá 3,36 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
92.39 m2 3 PN 3 WC
Xem thêm
20151130-wit.bt-loi-vao-sanh-can-ho-re03-920x614 2,37 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT1-15.06 68.14m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 95% Giá 2,37 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Wilton WT1-15.06 68.14m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 95% Giá 2,37 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
68.14 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
Trang 1 trên 212
top