≡ Menu
phoi_canh_ho_boi_can_ho_sunrise_riverside_2-900x469 2,95 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G3-22.04 83.15m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 714,944 Triệu Giá 2,95 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G3-22.04 83.15m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 714,944 Triệu Giá 2,95 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
83.15 m2 3 PN 3 WC
Xem thêm
phoi_canh_ho_boi_can_ho_sunrise_riverside_2-900x469 3,25 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G5-08.02 95,68 m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,302 Tỷ Giá 3,25 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G5-08.02 95,68 m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,302 Tỷ Giá 3,25 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
95,68 m2 3 PN 3 WC
Xem thêm
phoi_canh_ho_boi_can_ho_sunrise_riverside_2-900x469 2,9 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G5-04.03 85,6 m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,526 Tỷ Giá 2,9 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G5-04.03 85,6 m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,526 Tỷ Giá 2,9 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
85,6 m2 2 PN 3 WC
Xem thêm
phoi_canh_ho_boi_can_ho_sunrise_riverside_2-900x469 2,4 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G2-06.04 69.5m2 2 Phòng ngủ Giá 2,4 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G2-06.04 69.5m2 2 Phòng ngủ Giá 2,4 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
69.5 m2 2 PN 3 WC
Xem thêm
phoi_canh_ho_boi_can_ho_sunrise_riverside_2-900x469 2,3 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G2-04.14 69.35m2 2 Phòng ngủ Giá 2,3 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G2-04.14 69.35m2 2 Phòng ngủ Giá 2,3 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
69.35 m2 2 PN 3 WC
Xem thêm
phoi_canh_ho_boi_can_ho_sunrise_riverside_2-900x469 2,25 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G1-11.07 69.16m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,25 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G1-11.07 69.16m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,25 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
69.16 m2 2 PN 3 WC
Xem thêm
phoi_canh_ho_boi_can_ho_sunrise_riverside_2-900x469 2,1 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G5-03.08 69.16m2 2 Phòng ngủ Giá 2,1 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G5-03.08 69.16m2 2 Phòng ngủ Giá 2,1 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
69.16 m2 2 PN 3 WC
Xem thêm
phoi_canh_ho_boi_can_ho_sunrise_riverside_2-900x469 2,495 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G2-05.07 69.5m2 2 Phòng ngủ Giá 2,495 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G2-05.07 69.5m2 2 Phòng ngủ Giá 2,495 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
69.5 m2 2 PN 3 WC
Xem thêm
phoi_canh_ho_boi_can_ho_sunrise_riverside_2-900x469 2,35 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G1-09.07 69m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,165 Tỷ Giá 2,35 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G1-09.07 69m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 1,165 Tỷ Giá 2,35 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
69 m2 2 PN 3 WC
Xem thêm
phoi_canh_ho_boi_can_ho_sunrise_riverside_2-900x469 2,25 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G5-20.05 69,16 m2 2 Phòng ngủ Giá 2,25 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Sunrise Riverside SR.G5-20.05 69,16 m2 2 Phòng ngủ Giá 2,25 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
69,16 m2 2 PN 3 WC
Xem thêm
Trang 1 trên 3123
top