≡ Menu
thiet-ke-river-gate.-phong-ngujpg-900x650 5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ RG.A-08.08 92m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 80% Giá 5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ RG.A-08.08 92m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 80% Giá 5 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
92 m2 3 PN 2 WC
Xem thêm
can-ho-mau-river-gate-1 5,3 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.A-23.08 92m2 3 Phòng ngủ Giá 5,3 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.A-23.08 92m2 3 Phòng ngủ Giá 5,3 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
92 m2 3 PN 2 WC
Xem thêm
nha-mau-can-ho-rivergate-1 5,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.A-18.08 92m2 3 Phòng ngủ Giá 5,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.A-18.08 92m2 3 Phòng ngủ Giá 5,5 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
92m2 m2 3 PN 2 WC
Xem thêm
nha-mau-can-ho-rivergate-2 3,15 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.B-28.01 56m2 1 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 3,15 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.B-28.01 56m2 1 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 3,15 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
56 m2 1 PN 2 WC
Xem thêm
nha-mau-can-ho-rivergate-2 3,3 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.B-27.01 56m2 1 Phòng ngủ Đã thanh toán 90% Giá 3,3 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.B-27.01 56m2 1 Phòng ngủ Đã thanh toán 90% Giá 3,3 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
56 m2 1 PN 2 WC
Xem thêm
thiet-ke-river-gate.-phong-ngujpg-900x650 3,05 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.A-11.11 56m2 1 Phòng ngủ Giá 3,05 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.A-11.11 56m2 1 Phòng ngủ Giá 3,05 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
56m2 m2 1 PN 2 WC
Xem thêm
can-ho-1-pn-river-gate 4 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.B-23.07 75,48m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 98% Giá 4 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.B-23.07 75,48m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 98% Giá 4 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
75,48 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
can-ho-mau-river-gate-1 4,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.B-23.02 75,53m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 4,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.B-23.02 75,53m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 4,5 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
75,53 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
can-ho-mau-river-gate-1 4,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.B-21.05 73,35m2 2 Phòng ngủ Giá 4,5 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.B-21.05 73,35m2 2 Phòng ngủ Giá 4,5 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
73,35 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
can-ho-river-gate-quan-4 4,3 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.A-26.05 75,00m2 2 Phòng ngủ Giá 4,3 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ River Gate RG.A-26.05 75,00m2 2 Phòng ngủ Giá 4,3 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
75,00 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
Trang 1 trên 212
top