≡ Menu
Thiet-Ke-Can-Ho-Lucky-Palace-4 2,65 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lucky Palace LP1-29.03 81,9m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,65 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lucky Palace LP1-29.03 81,9m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 99% Giá 2,65 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
81,9 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
nha-hang-lucky-palace 2,75 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lucky Palace LP1-10.04 84,9m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 60% Giá 2,75 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lucky Palace LP1-10.04 84,9m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 60% Giá 2,75 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
84,9 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
Thiet-Ke-Can-Ho-Lucky-Palace-3 2,9 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lucky Palace LP2-11.07 83,9 m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 60% Giá 2,9 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lucky Palace LP2-11.07 83,9m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 60% Giá 2,9 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
83,9 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
Thiet-Ke-Can-Ho-Lucky-Palace-2 2,9 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lucky Palace LP2-15.05 82,2 m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 60% Giá 2,9 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lucky Palace LP2-15.05 82,2 m2 3 Phòng ngủ Đã thanh toán 60% Giá 2,9 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
82,2 m2 3 PN 2 WC
Xem thêm
Thiet-Ke-Can-Ho-Lucky-Palace 2,9 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lucky Palace LP2-09.06 82,1 m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 60% Giá 2,9 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lucky Palace LP2-09.06 82,1 m2 2 Phòng ngủ Đã thanh toán 60% Giá 2,9 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
82,1 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
top