≡ Menu
Thiet-Ke-Can-Ho-Lexington-Residence-1 3,42 tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LC-24.13 97m2 3 Phòng ngủ Giá 3,42 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LC-24.13 97m2 3 Phòng ngủ Giá 3,42 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
97 m2 3 PN 2 WC
Xem thêm
Thiet-Ke-Can-Ho-Lexington-Residence-3 3,52 tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LC-13.03 100.5m2 3 Phòng ngủ Giá 3,52 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LC-13.03 100.5m2 3 Phòng ngủ Giá 3,52 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
100.5 m2 3 PN 2 WC
Xem thêm
Thiet-Ke-Can-Ho-Lexington-Residence-5 3,65 tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LD-24.10 97m2 3 Phòng ngủ Giá 3,65 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LD-24.10 97m2 3 Phòng ngủ Giá 3,65 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
97 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
Tien-Ich-Can-Ho-Lexington-Residence-6 3,7 tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LD-13.10 97m2 3 Phòng ngủ Giá 3,7 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LD-13.10 97m2 3 Phòng ngủ Giá 3,7 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
97 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
364-636017699379838365 3 tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LC-16.01 73m2 2 Phòng ngủ Giá 3 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LC-16.01 73m2 2 Phòng ngủ Giá 3 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
73 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
201612093521_7 2,7 tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LC-04.01 73m2 2 Phòng ngủ Giá 2,7 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LC-04.01 73m2 2 Phòng ngủ Giá 2,7 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
73 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
banchungcu_saigon_3.20160325100618-c9a2 2,8 tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LA-19.12 73m2 2 Phòng ngủ Giá 2,8 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LA-19.12 73m2 2 Phòng ngủ Giá 2,8 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
73 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
hinh-nha-mau-can-ho-lexington-3 3,6 tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LA-19.01 73m2 2 Phòng ngủ Giá 3,6 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LA-19.01 73m2 2 Phòng ngủ Giá 3,6 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
73 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
Thiet-Ke-Can-Ho-Lexington-Residence-1 2,765 tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LD-25.07 71m2 2 Phòng ngủ Giá 2,765 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LD-25.07 71m2 2 Phòng ngủ Giá 2,765 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
71 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
Thiet-Ke-Can-Ho-Lexington-Residence-2 2,765 tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LD-11.07 71m2 2 Phòng ngủ Giá 2,765 Tỷ

Chuyển nhượng căn hộ Lexington LD-11.07 71m2 2 Phòng ngủ Giá 2,765 Tỷ
Diện tíchPhòng ngủToilet
71 m2 2 PN 2 WC
Xem thêm
Trang 1 trên 212
top